Toán mầm non – Nên dạy trẻ những kĩ năng gì?

Khi dạy toán cho trẻ mầm non qua nhiều năm, giáo viên sẽ đem lại nhiều cơ hội cho các học sinh gỉai quyết các vấn đề liên quan đến kĩ năng phân loại, kết hợp, xây dựng chuỗi số, tạo tình huống mẫu, so sánh mẫu vật hay ghi nhận thông tin.

Những điều được liệt kê dưới đây liên quan cụ thể đến từng khía cạnh của toán học, bao gồm các kĩ năng mà học sinh cần có cũng như các ý tưởng về các hoạt động và trò chơi toán học ở trường mẫu giáo.

Các chủ đề liên quan đến toán học mẫu giáo

Mặc dù có rất nhiều các yêu cầu chi tiết, nhưng các học sinh non trẻ chỉ nên tìm hiểu nhiều các lĩnh vực toán học sau đây:
Đếm, con số và phép tính.
Các đồ vật theo loại và liên tục – giúp trẻ kết hợp chúng lại với nhau.
Sự phân loại – các trò chơi dạy kĩ năng phân loại.
Tình huống mẫu – cung cấp cho trẻ kinh nghiệm giải quyết các tình huống khi chúng xảy ra.
Sự đo lường – các hoạt động liên quan đến lịch và so sánh thời gian, nhiệt độ, biểu đồ, độ dài.
Hình học – các đồ vật 3D và các mẫu vật 2D và cảm nhận không gian.
Dạy về tính chất đối xứng.
Sơ đồ và các điểm – thống kê và xác xuất – trình bày thông tin bằng tranh và đồ vật.
Tiền tệ – thuật ngữ tiền xu và cách tính toán đơn giản.
Phân số – cách dạy như thế nào.
Giải quyết vấn đề.
Gấp đôi việc dạy học.

Lời khuyên cho giáo viên:

 Kĩ năng được chia vùng trên từng độ tuổi cụ thể xếp từ trẻ dưới 3 tuổi đến Lớp 2. Không phải tất cả trẻ đều ở cùng một cấp độ khi tham gia vào các hoạt động toán học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *